Konferens och Möten

Vi har ett konferenscenter med 3 lokaler och 2 grupprum och en stor konferenslobby.